Wageningen, Hoogstraat 109

VERHUURD Het betreft hier een (hoek)winkelpand gelegen op een uitstekende locatie aan het begin van de hoofdwinkelstraat in het centrum van Wageningen. Dit gedeelte van het centrum van Wageningen kenmerkt zich door de gezonde combinatie van van lokale winkeliers van hoogwaardige kwaliteit en landelijke winkelbedrijven die garant staan voor een hoge passantenintensiteit. Tevens bevinden zich hier diverse horecagelegenheden en voldoende parkeermogelijkheden aan de achterzijde van het pand.

Vloeroppervlakte:
Circa 100 m².

Frontbreedte:
Circa 5 meter.

Bestemming:
Ruimte ten behoeve van detailhandel.

BTW:
Uitgangspunt is BTW belaste verhuur. Derhalve dienen vanuit de betrokken ruimte voor meer dan 90% met BTW belaste prestaties blijvend te worden verricht.

Huurbetaling:
Per kalendermaand bij vooruitbetaling te voldoen. De eerste huurbetaling dient bij huuraanvang vóór oplevering te zijn voldaan.

Huurtermijn:
Vijf (5) jaar met vijf (5) optiejaren.

Verlenging:
Vervolgens wordt de huurovereenkomst voor telkenmale vijf (5) jaar verlengd.

Opzegtermijn:
De opzegtermijn bedraagt 12 volle kalendermaanden vóór ingangsdatum optieperiode.

Indexering:
Jaarlijks te indexeren huurprijs, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS).

Huuringangsdatum:
Nader overeen te komen.

Huurcontract:
Huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW met de hierbij behorende algemene bepalingen. Model door de raad van onroerende zaken (ROZ) vastgesteld op 17 september 2012.

Zekerheidsstelling:
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 (drie) maanden huur, te vermeerderen met BTW.

Aanvaarding:
In nader overleg.

Opleveringsniveau:
De ruimte wordt verhuurd in casco staat en opgeleverd in huidge staat, inclusief de door voormalige huurder aangebrachte voorzieningen. De reeds aanwezige voorzieningen maken geen deel uit van het gehuurde. Ten aanzien van de aanwezige voorzieningen, technische en elektrische installaties heeft verhuurder geen onderhouds- en /of vervangingsplicht.

Informatie huurkandidaat:
Graag ontvangen wij een uittreksel uit het Handelsregister van de kamer van koophandel en een recente kredietinformatie van de belangstellende huurkandidaat.

Het bovenstaande behelst geen aanbod doch slechts een vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot het daarbij genoemde onroerende goed. Wij kunnen niet instaan voor de juistheid of volledigheid van deze gegevens, derhalve kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

Project info

  • Plaats Wageningen
  • Straat Hoogstraat 109
  • Huur € 2.100,-
  • Oppervlakte 100
  • SoortWinkel
  • Lokatie Centrum Wageningen