Privacyverklaring Slotprins

Privacyverklaring Slotprins B.V.

 

Wet- en regelgeving

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland van toepassing. Dit is een Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. Deze verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Slotprins B.V. respecteert uw privacy en wij informeren u graag over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens.

Met deze privacyverklaring maken wij duidelijk welke gegevens wij verwerken, waarom wij deze informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of aan derden verstrekken. Wij verwerken alle informatie overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de AVG.

 

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Huurder:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • Email
 • Burgerservicenummer (alleen indien nodig)
 • IBAN
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Inkomstengegevens
 • IP-adres websitebezoeker

  Garantsteller:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Burgerservicenummer (alleen indien nodig)
 • Geboortedatum en geboorteplaats

  Nieuwbouw geïnteresseerde

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • Email
 • IP-adres websitebezoeker

 

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Als u bedrijfsruimte of woonruimte bij ons wilt huren of u interesse toont in een nieuwbouwproject vragen wij u om uw persoonsgegevens. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

 • Uw aanvraag te verwerken
 • Een huurovereenkomst op te maken
 • U te kunnen bellen of e-mailen.
 • U als huurder te kunnen informeren over uw woonruimte of bedrijfsruimte
 • U facturen of tariefswijzigingen te sturen
 • Vorderingen door te kunnen zetten naar een incassobureau of juridisch adviseur
 • U als (nieuwbouw) geïnteresseerde te kunnen informeren over een project

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.U kunt een verzoek tot inzake, correctie, verwijderen, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@slotprins.nl

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

Commerciële doeleinden

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Verstrekking aan derden

 

Welke gegevens kunt u inzien, corrigeren of verwijderen?

Wij bewaren uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw garantsteller niet langer dan strikt noodzakelijk of zo lang als nodig is volgens wettelijke verplichting.

 

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die bij een eerste bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Ze helpen ons inzien hoe u onze website gebruikt en hoe wij hem klantvriendelijker kunnen maken.

U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor via emailadres info@slotprins.nl

 

Voor verdere informatie verwijzen wij u graag door naar de site van de autoriteit persoonsgegevens.